பார்வைக் குறைவும் பார்வைக் கருவிகளும்

பார்வை என்பது ஒரு தனித்துவமான புலனுணர்வு ஆகும்.  ஒரு பொருளின் தோற்ற அமைப்பை உருவாக்கும் தன்மைகளை (நிறம், ஒளிர்தல், வடிவம், அளவு போன்றவை) இதன் வழியாக அறிய முடிகிறது. கண்ணுக்குள் நுழையும் ஒளிக் கதிர்கள் விழித்திரையால் மின் சமிக்கைகளாக மாற்றப்பட்டு கண்நரம்பால் மூளைக்குக் கடத்தப்படும் செயல்முறையின் மூலமாக இது நடைபெறுகிறது.

பார்வைக் கூர்மை என்பது பார்வை செயலமைவின் பிரிதிறன் அளவாகும். இது பொதுவாக ஒரு வரைபடம் மூலமாக அளக்கப்படுகிறது. உ-ம்: ஸ்நெல்லன் வரைபடம். பொதுவான ஒரு ஸ்நெல்லன் வரைபடத்தில் ஏழு வரி கருப்பு எழுத்துக்கள் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். ஸ்நெல்லன் வரைபடம் மூலம் பார்வைக் கூர்மையை அளக்கும் போது வரைபடத்தில் இருந்து சோதிக்கப்படுபவர் 6 மீட்டர் தொலைவில் அமர்ந்திருப்பார். இந்த வரைபடத்தில் உள்ள எழுத்துக்கள் அளவில் குறைந்து வரும் வண்ணம் வரிவரியாக அமைந்திருக்கும். முதல் வரியில் இருக்கும் ஒரே எழுத்தை 60 மீட்டர் தொலைவில் இருந்து படிக்கலாம். 6 ஐத் தொகுதியாகவும் (நோயாளி அமர்ந்திருக்கும் தொலைவு) நோயாளியால் வாசிக்கக் கூடிய  மிகக் குறைந்த அளவைப் பகுதியாகவும் கொண்ட விகிதமாகப் பார்வைக் கூர்மை பதிவு செய்யப்படும். உதாரணமாக, ஒரு பார்வைப் பதிவு 6/60 ஆக இருந்தால் 6 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் ஒரு நோயாளியால் மேல் வரியை மட்டுமே படிக்க முடியும். பொதுவாக இதை 60 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து படிக்க முடியும். தூரத்தை அடியாகக் கூட அளக்கலாம்.  6 மீட்டர் என்பது 20 அடி ஆகவே பார்வை மீட்டரில் 6/6 ஆக இருந்தால் அடி அளவில் அது 20/20 ஆகும். இதுபோலவே 6/60 மீட்டர் என்றால் 20/200 அடி என்று பொருள்.

பார்வைக் கூர்மையை மதிப்பிட ஸ்நெல்லன் மாதிரி வரைபடம்: விக்கிப்பீடியா படம்  (Typical Snellen Chart to estimate visual acuity: Image in Wikipedia)  

பார்வைக் குறைவு வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: ‘கூடுதல் பார்வையுள்ள கண்ணில் பார்வைக் கூர்மை 6/18-ல் இருந்து 3/60-ஐ உள்ளடக்கியது வரை’.  ‘மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்குப் பின்னும் , காட்சிக் கருவிகளின் துணை கொண்டும் கூடுதல் பார்வையுள்ள கண்ணில் ஒருவருக்குப் பார்வைக் கூர்மை <6/18 க்குக் குறைவாகவும், ஒளிப்புலனுணர்வு அல்லது நடுபார்வைப்புலம் <20 டிகிரியாகவும் இருக்க, ஆனால் அவர் தமது பார்வையை ஒரு பணியைத் திட்டமிட்டு முடிக்கப் பயன்படுத்த ஆற்றல்  உடையவாராக இருக்கும் போது அவர் பார்வைக் குறைவுள்ளவராவார்’. ஆகவே குறைந்த பார்வை என்பது மரபு ரீதியான கண்ணாடிகளால் முற்றிலும் சரி செய்ய முடியாத குறைப்பார்வையையே குறிக்கும். நோய்களைப் பற்றிய உலகளாவிய வகைப்பாட்டின் 10 வது திருத்தத்தில் (ICD-10 பதிப்பு: 2015) குறைப்பார்வை என்ற சொல்லுக்குப் பதில், அனைத்துக் காரணங்களினாலும் ஏற்படும்  பார்வைக் குறைபாடுகள், “மிதமான பார்வைக் கோளாறு (பார்வைக் கூர்மை <6/18 – 6/60)” என்றும் “கடுமையான பார்வைக் கோளாறு என்றும் (பார்வைக் கூர்மை <6/60 – 3/60) விளக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக சுகாதார நிறுவனமும், பார்வையிழப்பைத் தடுக்கும் உலக முகவாண்மையமும் பங்குதாரராக இணைந்து ’தரிசனம் 2020: பார்வை ஓர் உரிமை” என்பதை 1999-ல் தொடங்கியது. 2020-க்குள் தவிர்க்கக் கூடிய பார்வையிழப்பை ஒழிப்பதும், 1990-2020 கால கட்டத்தில் இருமடங்காகும் என  கணிக்கப்பட்ட தவிர்க்கக் கூடிய பார்வைக் கோளாறுகளைத் தடுப்பதும் இதன் இரட்டை இலக்காகும். தரிசனம் 2020 குறைப் பார்வை சேவைகளைப் பற்றிய  விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறது. இன்னும் மிஞ்சி இருக்கும் பார்வையைப் பயன்படுத்தவும் கருவிகள் மூலம் அதை அதிகரிக்கவும் அத்தகையோருக்குச் சேவை செய்ய குறைப் பார்வைச் சேவை ஈடுபடுகிறது. அதிகத் தரம் வாய்ந்த, விலை குறைந்த குறைப் பார்வைக் கருவிகளை அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் விநியோகிக்க சீனாவின் ஹாங்காங்கின் சிறப்பு நிர்வாகப்பகுதியில் ஒரு குறைப் பார்வை மையம் இயங்கி வருகிறது.

குறிப்புகள்

http:www.who.int/blindness/vision2020_report.pdf

www.aoa.org

www.kellogg.umich.edu

www.eschenbach.com

www.visionaware.org

www.geteyesmart.com

Abrams David. Duke-Elder’s Practice of Refraction. Tenth Edition. New Delhi: B.I.Churchill Livingstone Pvt.Ltd., 1993.

குறைப் பார்வையின் அறிகுறிகள்: சிறந்த மருத்துவ, அறுவை மற்றும் கருவிகளினால் சரிசெய்த பின்னரும் கீழ்க்காண்பவை இருந்தால்:

 • தூரத்தில் இருக்கும் பொருட்களை இனங்காணுவதில் சிரமம்
 • படிப்பது அல்லது நுண்வேலைகளைச் செய்வதில் சிரமம்
 • நிறங்களை வேறு படுத்தி அறிவதில் சிரமம்

குறை பார்வைக்கான காரணங்கள்:

 1. வயதோடு தொடர்புடைய விழிமையச் சிதைவு – விழித்திரையில் காணப்படும் விழி மையம் பாதிக்கப்படுவதால் பார்வைத் திறன் மங்கும்.
 2. கூடிய கிட்டப்பார்வை போன்ற ஒளிவிலகல் பிழைகள்
 3. மாறுகண்ணால் தெளிவற்ற பார்வை
 4. கண்புரை – விழியாடி மறைக்கப்படுவதால் பார்வை குறைதல். அறுவை சிகிச்சையால் குணப்படுத்த முடிந்தாலும் கண் நோய் உள்ள சிலருக்கு குறைப் பார்வைக் கருவிகளால் பயன் கிடைக்கும்.
 5. நீரிழிவு விழித்திரைநோய் – நீரிழிவு நோயால் விழித்திரைக்கு உயிர்வளி குறைவாகக் கிடைப்பதால் இரத்தக்குழாய் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு சிதைவுகளும் கசிவுகளும் உண்டாகும். விழிமையத்தில் உண்டாகும் இம்மாற்றங்களால் பார்வை குறையலாம்.
 6. கண்ணழுத்த நோய் – கண்ணுக்குள் ஏற்படும் அழுத்தத்தால் கண் நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு பார்வை குன்றலாம்.
 7. விழித்திரை விடுபடல் – கீழடுக்கில் இருந்து தனியாக விழித்திரை விடுபடுவதால் பார்வை குறையலாம்
 8. விழித்திரை நிறமேறல் – இது ஒரு மரபுவழி நோய். பொதுவாகப் புறப்பார்வை பாதிக்கப்பட்டு மாலைக்கண் நோயாக மாறும்.
 9. குறைமாத விழித்திரைநோய் – குறைமாத குழந்தைகளுக்கு விழித்திரை இரத்தக் குழல்கள் முழுமையாக வளர்ச்சிப் பெற்றிருக்காது. இக்குழந்தைகள் உயிர்காக்கும் பெட்டகத்தில் உயிர்வளி பெற வைத்திருப்பர். விழித்திரையின் புறப்பகுதியில் போதுமான உயிர்வளி கிடைக்காததால் புது இரத்தக்குழாய்கள் உருவாதலும் பிற சிக்கலகளும் ஏற்படும். இதனால் பார்வை குறையும்.
 10. கண் செயல்திறன் இழப்பு போன்ற கண் நரம்பு நோய்கள்
 11. மரபுவழி தசைச்சீரழிவு
 12. நிறமிழத்தல் (அல்பினிசம்)
 13. விழிநடுக்கம்
 14. மூளைச்சிதைவு – மூளைக் காயம் அல்லது மூளைநோயால் பார்வை பாதிக்கபடுதல்.

பார்வைக் கருவிகள் தேவைப்படும் பெரும்பாலானோர்க்கு விழிமையப் பிரச்சினை உள்ளது. பார்வைக் கோணத்தையும் பார்வைப் புலத்தையும் மதிப்பிட சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன.

அவற்றில் அடங்குவன:

 1. ஒளிவிலகல் – முடிந்த அளவுக்கு ஒரு முழுவிலகலை முயற்சி செய்ய வேண்டும்.  தனித்துவமான சோதனை வடிவங்களைக் கொண்டு தற்சார்பு (subjective) சோதனை நடத்தப்பட வேண்டும். தனிநபரின் பார்வை நிலையை அறிய இது நடத்தப்படுகிறது. ஓர் ஒளிவிலகல் அலகைக் கொண்டு சோதனை நடத்தப்படும்போது மையம் விலகிய நோக்கில் அது குறுக்கிடும் என்பதால் ஒரு சோதனைச் சட்டகத்தையும் ஆடிகளையும் எப்போதும் பயன்படுத்த வேண்டும். இதுபோலவே, கிட்டப் பார்வைக்கு, வாசிப்புப் பார்வையையும்  உருப்பெருக்கத்தையும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட  நிலையை அடையத் தேவையான சேர்க்கையையும் தனித்துவமான வரைபடங்கள் சுட்டிக்காட்டும்.
 2. பார்வைப் புலங்கள் – புறப்பார்வையை மதிப்பிட இது செய்யப்படுகிறது.

பெரும்பாலான நோயாளிகள் பொதுவாகவே நகர்ந்து திரிய முடியாமல் இருப்பதால் இருக்கும் கொஞ்சநஞ்ச வாசிப்புத் திறன் அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். குறைப் பார்வைக் கருவிகள் வாசிப்புத் திறனையும் வாசிக்கும் வேகத்தையும் அதிகரிக்கும். தூரப்பார்வைக்கான கருவிகள் கிட்டப்பார்வைக் கருவிகளை விட குறைவான பயன்பாடு உடையவை.

சிறந்த விழித்திரை பிம்பத்தைப் பெற துல்லியமான ஒளிவிலகலும் குத்துமதிப்பான ஒளியூட்டலும் உறுதிசெய்யப்பட வேண்டாம்.

குறைப் பார்வை மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான சோதனைகளுக்கு உருப்பெருக்கமே அடிப்படையானதாகும். விழித்திரை பிம்பத்தைப் பெரிதாக்க மூன்று முறைகள் உள்ளன:

 • பொருளை கண்களுக்கு அருகில் கொண்டு வருதல்
 • விழித்திரை பிம்பத்தை உருப்பெருக்குதல்
 • பார்க்க வேண்டிய பொருளின் அளவைப் பெரிதாக்குதல்

கண்ணுக்கு அருகில் பொருளைக் கொண்டு வரும்போது கண்ணில் எதிர்கொண்டு பார்வைக் கோணம் பெரிதாக அமையும்.

உருப்பெருக்கம் விழித்திரை பிம்பத்தின் அளவை அதிகரித்தாலும், பார்வைப் புலச்சுருக்கத்துக்கும் குவியாழக் குறைவுக்கும் வழிவகுக்கும். இதனால், ஒளியூட்டல் அதிகமாக இருப்பதோடு நிலைப்படுத்தும் பகுதியின் மேல் செலுத்தப்படவும் வேண்டும். எனவே, குறைந்ததும் பயனுள்ள பார்வைக்கு ஒத்ததுமான உருப்பெருக்கம் கையாளப்பட வேண்டும்.

குறைப் பார்வை கருவிகளாவன:

 • உருப்பெருக்கி, தொலைநோக்கி போன்ற கண்கருவிகள்
 • வாசிக்க பெரிய எழுத்து அச்சிலான பொருட்கள், பேசும் கைக்கடிகாரங்கள் போன்ற தழுவத் தகுந்த, கண்கருவிகள் அல்லாத பிற.
 • உருப்பெருக்காத பார்வைக் கருவிகள்
 • மின்னியல் பொறிகள் – கணினி மென்பொருட்கள்

 

கண்கருவிகள்

கை உருப்பெருக்கிகள் :-  கையில் வைத்துப் பயன்படுத்தும் உருப்பெருக்கிகளே எளிய வகையான உருப்பெருக்கிகள்.  இதற்கு ஒரு கைப்பிடி உண்டு. இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நேர்ம (plus)ஆடியின் மூலமாக ஒரு பொருளைப் பார்க்கமுடியும். உருப்பெருக்கியின் எடையை கையால் தாங்க வேண்டி இருப்பதால், இவை குறைந்த காலம் பார்க்கக் கூடியவைகளுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் (குப்பிகளில் எழுதப்பட்டவை, அல்லது விலை போன்றவை). ஒளியூட்டப்பட்ட அல்லது ஊட்டப்படாத பல வகை உருப்பெருக்கி வகைகள் உண்டு உ-ம்., கோளவுருவற்ற ஆடி, கோளப்பிறழ்ச்சியற்ற ஆடி,  இருபுறக் குவியாடி,  ஒளிவிலகலாடி.

படம் விக்கிப்பீடியாவில் (Image in Wikipedia)

 

தாங்கி உருப்பெருக்கிகள்  :- பொருளுக்கும் ஆடிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் நிர்ணையிக்கப்பட்ட ஒரு தாங்குகாலில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு நேர்ம ஆடியே தாங்கி உருப்பெருக்கி ஆகும். புத்தகம், செய்தித்தாள், இதழ்கள் படித்தல்,குறிப்பெடுத்தல் போன்ற அருகில் உள்ள நேரம் கூடுதல் தேவைப்படும் வேலைகளுக்கு தாங்கி உருப்பெருக்கிகள் பயனுள்ளவை. இவற்றில் ஒளியூட்டப்பட்டவையும் ஊட்டப்படாதவையும் உண்டு. இரு கைகளையும் பயன்படுத்தி செய்யும் தைத்தல், பின்னுதல் போன்ற வேலைகளுக்காகக் கழுத்தைச் சுற்றி பொருத்தப்படும் உருப்பெருக்கிகளும் உண்டு.

கீழ்க்காணுவது போல வகைவேறுபாடுகளை சில உருப்பெருக்கிகள் பயன்படுத்தலாம்:

 • உருப்பெருக்கிகளில் பல்வேறு ஆடிகளை இணைத்துப் பயன்படுத்துவதும் உண்டு. உ-ம்: ஹேஸ்டிங்ஸ் ட்ரிப்லெட் உருப்பெருக்கி.
 • ஃபிரஸ்னெல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள படி ஆடிகளையும் உருப்பெருக்கிகளில் பயன்படுத்தலாம். ஒரு பிளாஸ்டிக் தகட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரே மையம் கொண்ட முகடுகள் வரிசையான பட்டகங்களாக அமைந்து ஆற்றலை அச்சில் இருந்து புற எல்லைக்கு அதிகரிப்பது  ஒரு வகையாகும். இது, தொடர் பரப்புள்ள ஒரு தனிப்பெரும் ஆடியில் தவிர்க்கமுடியாத தடிப்பையும் குறிப்பிட்ட பிறழ்ச்சியையும் நீக்கக் கூடிய பெரும் அனுகூலம் கொண்ட து.

உருப்பெருக்கும் வாசிப்பு ஆடிகள்  :- நேர்ம ஆடிகளைக் கொண்ட உருப்பெருக்கும் வாசிப்பு ஆடிகளை குறுகிய காலத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இவற்றை மருத்துவர் பரிந்துரைத்த கண் கண்ணாடிகளுக்குப் பதில் பயன்படுத்த முடியாது. இவற்றில் நிலையான திறனாற்றல் இருக்கும் அல்லது பல்வேறு வாசிப்புத் தூரங்களுக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கும் அமைப்பு இருக்கும். இவற்றில் இரவில் படிப்பதற்கு ஏற்றவாறு ஒளியூட்டப்பட்டவையும் உண்டு.

உருப்பெருக்கும் கண்கண்ணாடிகள்:-  வாசிப்பு, வேலை, பொழுதுபோக்கு போன்ற நேரம்பிடிக்கும் பணிகளுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம். கைகளுக்கு இவை விடுதலை அளிக்கின்றன. இவைகள் வருமாறு:

 • பொருத்தக் கூடியவை: கண்கண்ணாடிகளுக்கு மேல் பொருத்தலாம்.
 • படிகக் கண்ணாடி: ஒருவிழி அல்லது இருவிழிப் பார்வைக்கு உதவிசெய்ய படிகங்கள்  கண்ணாடியில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. மேற்பகுதியில் இயல்பான வாசிப்புத் திறனும், நுட்பமான அச்சைப் படிக்க ஏதுவாக படிக அதிதிறனும் கொண்ட இருகுவிய கண்ணாடிகளாகும்.
 • நோவின் கண்ணாடி உருப்பெருக்கி: ஒரே திறனுடைய பிற ஆடிகளை விட மெல்லிய ஒளிச்சிதறல் ஆடிகளை இது பயன்படுத்துகிறது.

கண்ணாடி நுண்காட்டி உருப்பெருக்கி: கண்ணாடியில் பொருத்தப்படும் ஆடிகள், ஒரு நுண்காட்டியில் மரபாகப் பொருத்தப்- படும் ஆடிகளைவிட ஆற்றல் வாய்ந்ததாகும். பொருளை அருகில் வைத்துப் பார்க்கும் போது பெரிய பார்வைப் புலத்துடன் பிம்பம்பெரியதாகவும், தெளிவாகவும் காணப்படும்.

 

தொலைநோக்கிகள்:- எத்தனை தூரத்தில் இருக்கும் பொருளையும் (அருகில், இடைபட்ட இடத்தில், தொலைவில்), எவ்வளவு நேரத்திற்கும் (குறுகிய அல்லது நீண்ட காலம்) பார்த்துப் பணியாற்ற தொலைநோக்கி என்னும் பார்வைக் கருவிகள் சிறந்தவை ஆகும். தொலைநோக்கிகள் ஒருவிழி அல்லது இருவிழிப்பார்வை கொண்டவையாகவும், குவித்து காணத்தக்கவையாகவும், நிலைத்த குவிமையம் கொண்டவையாகவும், கையால்  அல்லது தாங்கியில் பொருத்தி நோக்கத்தக்கவையாகவும் இருக்கும்.

நுட்ப உருப்பெருக்கி:- ஆய்வு, தரக்கட்டுப்பாடு, அல்லது பொருளை நோக்குதல் ஆகிய நீண்ட நேர அருகாமைப் பணிகளுக்கு நுட்ப உருப்பெருக்கிகள் ஏற்றவை. இவை கையில் வைத்துக் கையாளத்தக்கனவாகவும் தாங்கியில் பொருத்தி பயன்படுத்தத் தக்கதாகவும் இருக்கும்.

அதிதிறன் உருப்பெருக்கிகள் சிலவேளைகளில் கைப்பிடி அற்ற உருளை அல்லது கூம்பு வடிவ தாங்கிகளில் பொருத்தப்படுகின்றன. இது இருகண் பூதக்கண்ணாடி என அழைக்கப்படும். இவை ஒருவிழி பூதக்கண்ணாடி (உ-ம். நகையாசாரி, கடிகாரம் பழுதுபார்ப்போர் பயன்படுத்துவது) அல்லது இருவிழி பூதக்கண்ணாடி என இருவகைப்படும்.

 • பூதக்கண்ணாடி: விக்கிப்பீடியா படம்  (Image in Wikipedia)
 • இருவிழி பல் பூதக்கண்ணாடி: விக்கிப்பீடியா படம் (Image in Wikipedia)

கண் பூதக் கண்ணாடிகளில் நிரூபிக்கப் பட்டிருப்பது போல் கோளப் பிறழ்ச்சியற்ற ஆடி அமைப்புகளில் பிம்பச் சிதைவு குறைகிறது.

விளக்கு உருப்பெருக்கி: விளக்கு உருப்பெருக்கிகள் மேசையின் மேல் பொருத்தப்பட்டு ஒளியூட்டப்பட்டிருக்கும். கைகள் சுதந்திரமாக இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும் இவைகள் அருகிலும் இடைபட்ட தொலைவிலும் வைத்து ஆற்றும் பணிகளுக்கு பயனுள்ளவை.

 

கண் சாராக் கருவிகள்:- பொருளின் அளவை அதிகரிப்பது குறைப் பார்வையைக் கையாளுவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. உ.ம்: பெரிய அளவிலான தொலைபேசி பில் அல்லது பெரிய அச்சுப் புத்தகம். கண் கருவிகளின் பயன்பாட்டை ஒளியைக் கூட்டுதல் அல்லது கூசொளியைத் தவிர்த்தல் போன்ற கண்சாரா வழிகளில் கூட்டலாம்.

நெகிழ்வுக்கை பணி விளக்குகள்:- பல்வேறு பணிகளுக்கு ஏற்றவாறு  ஒளியைப் பெற நெகிழ்வுக்கை பணிவிளக்குகளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

முழு நிறமாலை ஒளிக் குமிழ்கள்:- முழுநிறமாலை ஒளிக் குமிழ்கள் சூரியனில் காணப்படும் அனைத்து நிறங்களையும் வழங்குவதால் அதிக இயற்கை ஒளியைப் பெறலாம். அதிக நேரம் பணியாற்ற வெளியில் பணிபுரியும் போது பயன்படுத்துவது போல ஒரு வெயில் மறைப்பு தேவைப்படும்.

உட்கவரும் கதிர் ஆடிகள்/கதிர் கண்ணாடிகள்:-  உட்கவரும் கதிர் ஆடிகள்  புற ஊதாகக் கதிர்களையும் அகச்சிவப்புக் கதிர்களையும் வடிகட்டுகின்றன. இவைகள் பிரகாசமான ஒளியில் பயனுள்ளவை: கண் கூச்சத்தைக் குறைத்து முரணபாட்டைக் கூட்டுகின்றன.

அசட்டேட் நிறத்தகடுகள் z :- குறிப்பாக மஞ்சள் அல்லது சாமந்தி நிற அசட்டேட் தகடுகள் பக்கத்தின் மேல் அச்சுக்கும் பின்புலத்துக்கும் முரணாக வைக்கப்படும்போது எழுத்துக்கள் கறுப்பாக படிக்க எளிதாகத் தோன்றுகிறது.

உருப்பெருக்காத காட்சிக் கருவிகள்:-

ஒளிகாப்புத் நுண்துளை:- எந்த ஒரு ஒளி விலகல் பிழையிலும் அல்லது பார்வை ஊடகத்தின் ஒளிபுகும் தன்மை தவறாக இருக்கும் போதும் ஒளிகாப்பு நுண்துளை பயனுள்ளதாக இருக்கும். தூரப்பார்வை உள்ளவர் அவசர காலத்தில் வாசிக்கவும் எழுதவும் இது உதவிகரமானதாகும்.

பனியினால் எதிரொளிக்கப்படும் புற ஊதாக் கதிரில் இருந்தும் ஒளிபாதுகாப்பு நுண்துளை பாதுகாப்பு அளிக்கக் கூடியது.

இளம் வயதிலேயே விழியாடியில் ஒளிபுகாதன்மையுள்ள நோயாளிகளுக்கு அடர்நிற அட்டையில் வெட்டப்படும் வாசிப்பு துளைகள் அச்செழுத்தின் மேல் வைக்கப்படும்போது  பயனளிக்கும். பாகத்தில் இருந்து எதிரொளிக்கும் ஒளி குறைந்து அதனால் முரண் அதிகரித்து வசிப்பதற்கு அதிகத் தெளிவை அளிக்கும்.

 

மின் கருவிகள்:-

பட உருப்பெருக்கிகள்:- பட உருப்பெருக்கிகள் படப்பிடிப்புக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கிய பிம்பத்தை படத்திரையிலோ, தொலைக்காட்சித் திரையிலோ அல்லது கணினித் திரையிலோ விழச்செய்கிறது. பட உருப்பெருக்கிகள் தாங்கியில் பொருத்தப்பட்ட அல்லது கை படக் கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றன. இவை மூடிய சுற்று தொலைக்கட்சி அமைப்பு என்றும் அழைக்கப்படும். உருக்குலையாத பிம்பங்களைத் தருவதோடு இரு வேறு நன்மைகளும் உண்டு. கறுப்பு வெள்ளைப் படமாக அளிக்க முடியும். முரண்பாடு சில நோயாளிகளுக்கு பலன் அளிப்பதாக இருக்கும். ஒரு வரியை அச்சில் பிரிந்தெடுக்க முடியும். இதனால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள வசதியாக இருக்கும்.

 • கையால் இயக்கப்படும் படக்கருவியில் சிறிய படத்திரையும் இணைந்து இருக்கும். சில ஒரு தொலைக்காட்சி திரையில்  உருப்பெருக்கிய பிம்பத்தை  விழச்செய்யும்.
 • தாங்கியில் பொருத்தப்பட்ட படக் கருவியில் இருக்கும் மேசையமைப்பில் பொருளை வைக்கலாம். பொருளுக்கு மேல் ஒரு படக்கருவியும் திரையும் இருக்கும். திரையில் உருப்பெருக்கிய பிம்பம் விழும்.

 

புதிய நுட்பங்கள்:- பயனாளிகளுக்கு பலன் தரும் மின்னியல் வளர்ச்சியால் குறைப் பார்வை உடையவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்து வருகிறது. எண்ணிமப் பொறிகளும் சாதனங்களும்  கையில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய, மலிவான, குறைப்பார்வைக் கருவிகளை வழங்கி வருகின்றன.

மின் வாசகர்கள்:- ஐபேட் மற்றும் மின்வாசிப்புக் கருவிகள் எடுத்துச் செல்லக் கூடியவையும், பயனர், எழுத்துருவையும் முரணையும்  தகுந்தபடி அமைத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கும் வண்ணமும் உள்ளன. சிசிடிவி அளவுக்கு மின்வாசிப்புக் கருவிகள் உருப்பெருக்கம் அளிப்பதில்லை.

நுண்ணறிபேசிகளும் கைக்கணினிகளும்:- ஆப்பிள் மற்றும் ஆண்டிராய்ட் அடிப்படை நுண்ணறிபேசிகளும் கைக்கணினிகளும் வகைதொகையான பயன்பாடுகளையும் உட்கட்டமைப்பு செயல்பாடுகளையும் பார்வை குறைந்தவர்களுக்காக வழங்குகின்றன.

 • மேக்னிஃபை, ஐரீட் , ஐலூப் போன்றவை புகைப்படப் பொறியையும் ஒளிதரும் அமைப்பையும் உருப்பெருக்கவும் ஒளியூட்டவும் பயன்படுத்துகின்றன.
 • ஒரு தொகுதி கிட்டப் பார்வைச் சோதனைகள் மூலம் உங்கள் பார்வை செயல்பாடுகளை அளந்து பார்வைநூல் பயன்பாடு (SightBook app) கண்மருத்துவருக்கு உங்கள் பார்வை மாறுபாடுகளை எண்ணிம  முறையில் புலப்படுத்துகின்றன.
 • வாகனவோட்டிக்கு எப்போது திரும்ப வேண்டும் என்பதை மேப்க்வெஸ்ட் பயன்பாடு  குரல்வழிகாட்டல் மூலம் திசைகாட்டுகிறது.

குறைப்பார்வை சேவையின் வரையறைகள்

 1. குறைந்த வருவாய் காரணமாக கண் சிகிச்சை வழங்குநர் பொதுவாக குறைப் பார்வை சேவைகளுக்கு சாதகமாக இருப்பதில்லை.
 2. பொதுமான தரவுகள் இல்லாத காரணத்தால் குறைப்பார்வை சேவைகளின் தேவை முற்றிலுமாக அங்கீகரிப்படுவதில்லை.
 3. குறைப்பார்வை பராமரிப்பு மருத்துவத்தின் மலிவுவிலை குறித்த சான்றுகள் மிகவும் குறைவு.
 4. குறைப்பார்வை கொண்டவர்கள் தங்களுக்கு இருக்கும் உதவிகள் குறித்துப் பெரும்பாலும்  அறியாமல் உள்ளனர்.
 5. சில வேளைகளில் சோதிப்பரிடம் இருந்து ஊக்கம் கிடைப்பதில்லை; சில வேளைகளில் நோயாளிக்கு ஊக்க உணர்வு இருப்பதில்லை.
 6. வலிந்து பார்க்க முனையும் போது தனது உடல்நலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடும் என சில நோயாளிகள் உணரலாம்.
 7. கண்பாதுகாப்பு, சிறப்புக் கல்வி, மறுவாழ்வு, குறைப்பார்வை சேவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே  தகவல்தொடர்பும் பரிந்துரைப்பும் பெரும்பான்மையும் போதுமானதாக இல்லாமல் இருக்கும்.
 8. குறைப் பார்வை சேவைக்கான திட்டமிடுதலும் போதுமானதாக இல்லை.

 • PUBLISHED DATE : Nov 20, 2015
 • PUBLISHED BY : Zahid
 • CREATED / VALIDATED BY : R. Davidson
 • LAST UPDATED ON : Nov 20, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.